1

14 20 Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów medycznych powstałych z działalności SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu 14 20

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania
13 20 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu 13 20

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Odpowiedzi na pytania

zalacznik nr 2 do SIWZ po zmianie

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania
12/20 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY SPZOZ W ŁUKOWIE

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ i załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

ogłoszenie o wyniku

 
11/20 Sukcesywną dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych

Pełna nazwa postępowania:

Sukcesywną dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Odpowiedzi na pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

ogłoszenie o wyniku
08/20 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie

Składanie ofert do dnia: 5 czerwca  2020 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 5 czerwca 2020 roku o godzinie 10:30