12/21 Dostawa aparatu USG do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Smart PZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=20952666

Składanie ofert do dnia: 29 października 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 29 października 2021 roku o godzinie 10:30
11/21 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Smart PZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=17787268

Składanie ofert do dnia: 14 października 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 14 października 2021 roku o godzinie 10:30
10/21 Sukcesywna dostawa bielizny jednorazowego użytku do SPZOZ w Łukowie

ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Smart PZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=17787268

Składanie ofert do dnia: 30 lipca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 30 lipca 2021 roku o godzinie 10:30
9/21 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstałych z działalności SPZOZ w Łukowie

ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=17007812

Składanie ofert do dnia: 30 czerwca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 30 czerwca 2021 roku o godzinie 10:30
8/21 Sukcesywna dostawa środków czystościowych i sprzętu do utrzymania czystości do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=16948610

Składanie ofert do dnia: 6 lipca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 6 lipca 2021 roku o godzinie 10:30