1

Plan zamówień publicznych na rok 2021

Plan Zamówień Publicznych 2021
25/20 Wykonanie remontu, rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim przy ul. Piłsudskiego 32a

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=12190992

Składanie ofert do dnia: 14 stycznia 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 14 stycznia 2021 roku do godziny 10:30
26/20 Dostawa bielizny jednorazowego użytku i środków ochrony osobistej do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 
24/20 Dostawa leków do SPZOZ w Łukowie (produkty lecznicze i programy lekowe)

ogłoszenie o zamówieniu ogłoszone dn16.12.2020

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

http://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=11941846

Składanie ofert do dnia: 20 stycznia 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 20 stycznia 2021 roku do godziny 10:30
23/20 Dostawa bielizny jednorazowego użytku i środków ochrony osobistej do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

odpowiedzi na pytania 16.11.2020

zbiorcze zestawienie ofert zp 12

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania-unieważnienie