1

5/23 SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH I SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI DO SPZOZ W ŁUKOWIE

ogłoszenie o zamówieniu 8.03.2023

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 17 marca 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 17 marca 2023 roku o godzinie 10:30
4/23 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z najmem bielizny szpitalnej na potrzeby SPZOZ w Łukowie

ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 22 luty 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 22 luty 2023 roku o godzinie 10:30
3/23 Objęcie nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego Infomedica/AMMS

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.01.2023

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.01.2023

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 2 luty 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 2 luty 2023 roku o godzinie 10:30
2/23 Dostawa leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.01.2023

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 6 luty 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 6 luty 2023 roku o godzinie 10:30
1/23 Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą urządzeń do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023S 003 006579

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 31 stycznia 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 31 stycznia 2023 roku o godzinie 10:30