Dzień walki z depresją

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Na depresję choruje na świecie około 350 mln ludzi. W Polsce stanowi 3-4 proc. wszystkich występujących zaburzeń psychicznych, a cierpi na nią prawdopodobnie około 1,5 mln osób. Określenie stanu faktycznego skali tego zjawiska jest trudne z uwagi na fakt, iż wiele osób nie przyznaje się do tej choroby. Dlatego tak ważna jest edukacja i zachęcanie chorych do leczenia. Depresja jest chorobą, tak samo jak cukrzyca czy nadciśnienie. Charakteryzuje się permanentnym smutkiem, obniżeniem nastroju, rozdrażnieniem, zobojętnieniem lub uczuciem pustki. Powoduje utratę zainteresowania czynnościami życia codziennego. Występują również inne objawy, które mogą obejmować: słabą koncentrację, poczucie nadmiernej winy, niską samoocenę, poczucie beznadziejności co do przyszłości, zaburzenia snu, zmiany apetytu lub wagi, uczucie zmęczenia, niską energię, samookaleczenia, myśli o śmierci lub samobójstwie.
Przydatne linki:
https://depresja.org/
https://forumprzeciwdepresji.pl/
https://stopdepresji.pl/
Zaproszenie na Rekolekcje Szpitalne

 

Serdecznie zapraszamy na REKOLEKCJE które odbędą się w dniach 19-21 marca br. (wtorek, środa oraz czwartek). Spotkania będą rozpoczynały się o godz. 19.20. w Kaplicy szpitalnej.

Kapelan Szpitala
ks. Sylwester Anusiewicz
Zapraszamy na mammografię!!!
Nowa lokalizacja Pracowni EEG

Informujmy iż od dnia 12.02.2024 r. (poniedziałek) badania w Pracowni EEG wykonywane będą w nowej lokalizacji. Pracownia zostaje przeniesiona do budynku głównego Szpitala, do gabinetu przy Oddziale Dziecięcym i Reumatologicznym.

Godziny otwarcia: 8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku.
Rejestracja i zapisy w godzinach 8.00-12.30, osobiście lub telefonicznie, pod nr (25) 798 2000 do 9, wew. 317.
Elektroniczna ankieta w ramach badania doświadczeń pacjentów z opieki szpitalnej

 

Zapraszamy do udziału w anonimowym  badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w oddziałach szpitalnych SPZOZ w Łukowie. Badanie realizowane jest we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.spzoz.lukow.pl/dla-pacjentow/ankieta-satysfakcji-pacjenta/