Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb przyjęć pacjentów w związku z COVID – 19 – II etap

 
ZO na Dostawę drukarek SI/5/2022
ZO Dostawa poleasingowa zestawów komputerowych SI/4/2022
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

 
Zapytanie ofertowe – dostawa urządzenia rehabilitacyjno-diagnostycznego do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią

Ogłoszenie o wyniku postępowania