Obiad 31.05.2024

Dieta podstawowa

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów
Śniadanie 31.05.2024

Dieta podstawowa

Dieta łatwostrawna

 
15/24 Przebudowa i modernizacja pracowni RTG w ramach projektu „Przebudowa, modernizacja oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pracowni diagnostycznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia e-zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 e-zamowienia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet

https://spzozlukow.ezamawiajacy.pl/pn/SPZOZLUKOW/demand/notice/public/131188/details

Składanie ofert do dnia: 28 czerwca 2024 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 28 czerwca 2024 roku o godzinie 10:30
Obiad 29.05.2024

Dieta łatwostrawna

Dieta podstawowa
Rada Społeczna

W dniu 28 maja 2024 r. w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Społecznej w kadencji 2019-2024. Głównym punktem obrad było sprawozdanie finansowe SPZOZ w Łukowie za 2023 rok, które zostało jednogłośnie przyjęte. Przewodniczący Rady Społecznej Dariusz Szustek – Starosta Łukowski, z racji ostatniego posiedzenia obecnej kadencji Rady, złożył podziękowania jej członkom za wykazaną umiejętność znajdowania optymalnych rozwiązań dla dobra Szpitala, ponieważ nie można zapominać, że dotychczasowa kadencja miała przed sobą wielkie wyzwania z racji trwania pandemii COVID-19.
W imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu Łukowskiego Karola Ciołka, podziękowania Przewodniczącemu Rady Społecznej Dariuszowi Szustkowi złożył Pan Mariusz Furlepa – Dyrektor SPZOZ w Łukowie, życząc zrealizowania dalszych pomysłów i planów, uwzględniających Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie.