Elektroniczna ankieta w ramach badania doświadczeń pacjentów z opieki szpitalnej

 

Zapraszamy do udziału w anonimowym  badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w oddziałach szpitalnych SPZOZ w Łukowie. Badanie realizowane jest we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.spzoz.lukow.pl/dla-pacjentow/ankieta-satysfakcji-pacjenta/