4/24 Dostawa leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie (programy lekowe)

Ogłoszenie o zamówieniu e-zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia e-zamówienia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=61072664

Składanie ofert do dnia: 8 lutego 2024 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 8 luty 2024 roku o godzinie 10:30