8/23 Dostawa leków do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o wyniku postępowania EZamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5.05.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 11 maja 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 11 maja 2023 roku o godzinie 10:30