6/23 Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o wyniku postępowania EZamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.04.2023

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.04.2023

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 04.04.2023

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 25 kwietnia 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 25 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:30