4/23 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z najmem bielizny szpitalnej na potrzeby SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o wyniku postępowania UZP

ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 22 luty 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 22 luty 2023 roku o godzinie 10:30