1

3/23 Objęcie nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego Infomedica/AMMS

Ogłoszenie o wyniku postępowania e-zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.01.2023

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.01.2023

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 2 luty 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 2 luty 2023 roku o godzinie 10:30
Akcje terenowego poboru krwi w 2023 roku

W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie w załączniku przekazujemy harmonogram roczny stałych akcji poboru krwi w naszym województwie. Serdecznie zapraszamy do udziału w akcjach poboru krwi i podzielenia się darem życia – krwią z potrzebującymi. Zachęcamy również do przekazania informacji wśród znajomych i rodziny tak, aby umożliwić jak największej liczbie chętnych do niesienia pomocy osób dotarcie na akcję terenowego poboru krwi w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy.

HARMONOGRAM AKCJI STAŁYCH 2023
Zapraszamy do współpracy

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie pilnie zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Oferujemy dowolną formę zatrudnienia, tj. umowę o pracę lub umowę kontraktową.
Jesteśmy otwarci na propozycje, do których przedstawienia, omówienia szczegółów i negocjacji zapraszamy na rozmowę z Dyrekcją szpitala. Zapewniamy atrakcyjne warunki pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail: kadry@spzozlukow.pl, kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: Dyrekcja: 25 798 29 80, Kadry: 25 798 20 00 do 9 wew. 283.
 
2/23 Dostawa leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.01.2023

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 6 luty 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 6 luty 2023 roku o godzinie 10:30
1/23 Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą urządzeń do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o wyniku postępowania TED

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023S 003 006579

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 31 stycznia 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 31 stycznia 2023 roku o godzinie 10:30