1/23 Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą urządzeń do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o wyniku postępowania TED

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023S 003 006579

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 31 stycznia 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 31 stycznia 2023 roku o godzinie 10:30