1

Konkursu w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych, parazytologicznych, immunologicznych, immunohistochemicznych, genetycznych i molekularnych.

 

Ogłoszenie o wyniku konkursu