1

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ w SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie

Warunki konkursu ofert

Załącznik Nr 2 do WKO Oferta konkursowa

Załącznik Nr 3 do WKO Wzór umowy-kontraktu

Załącznik Nr 4do WKO Wzór umowy-zlecenia

Załącznik Nr 5 do WKO Wzór umowy-zlecenia