1

28/22 Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do SPZOZ w Łukowie

ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS216-620751-pl

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 5 grudnia 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 5 grudnia 2022 roku do godziny 10:30