19/22 Dostawa mebli niemedycznych na Oddział Neurologiczny w SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 6 lipca 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 6 lipca 2022 roku do godziny 10:30