17/22 Zagospodarowanie terenu w SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 24 czerwca 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 24 czerwca 2022 roku do godziny 10:30