1

Nowe zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach szpitalnych SPZOZ w Łukowie
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
10/22 Zagospodarowanie terenu w SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 3 czerwca 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 3 czerwca 2022 roku do godziny 10:30
11/22 Dostawa mebli medycznych na Oddział Neurologiczny SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 30 maja 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 30 maja 2022 roku do godziny 11:30
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH