1

13/22 DOSTAWA PALIW DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ SPZOZ W ŁUKOWIE

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 8 czerwca 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 8 czerwca 2022 roku o godzinie 10:30