8/22 DOSTAWA MEBLI DO APTEKI SZPITALNEJ I ZESPOŁU PRACOWNI KRWI W SPZOZ W ŁUKOWIE

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=28386054

Składanie ofert do dnia: 19 maja 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 19 maja 2022 roku do godziny 10:30