05/22 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY SPZOZ W ŁUKOWIE

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=27936775

Składanie ofert do dnia: 24 maja 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 24 maja 2022 roku do godziny 10:30