1

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb przyjęć pacjentów w związku z COVID – 19 – II etap

 
06/22 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z najmem bielizny szpitalnej na potrzeby SPZOZ w Łukowie

ogłoszenie o zamówieniu1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/lista_przetargow

Składanie ofert do dnia: 31 marca 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 31 marca 2022 roku do godziny 10:30
Punkt pobrań wymazów w kierunku SARS COV-2

UWAGA!!!
Informujemy, iż PUNKT POBRAŃ WYMAZÓW W KIERUNKU SARS COV-2, zlokalizowany przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym, czynny jest w godz. 8.00-10.00. Numer telefonu kontaktowego: 605 541 422ZO na Dostawę drukarek SI/5/2022
ZO Dostawa poleasingowa zestawów komputerowych SI/4/2022