1

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb przyjęć pacjentów w związku z COVID – 19 – II etap