1

1/22 Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii obiektów SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=24915779

Składanie ofert do dnia: 17 lutego 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 17 lutego 2022 roku do godziny 10:30