1

16/21 Dostawa preparatów do dezynfekcji do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Smart PZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=23843647

Składanie ofert do dnia: 5 stycznia 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 5 stycznia 2022 roku o godzinie 10:30