1

14/21 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzętu laboratoryjnego do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Smart PZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=23488133

Składanie ofert do dnia: 28 stycznia 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 28 stycznia 2022 roku o godzinie 10:30