1

15/21 Zakup ambulansu medycznego typu C z wyposażeniem dla SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Smart PZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=23248230

Składanie ofert do dnia: 23 grudnia 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 23 grudnia 2021 roku o godzinie 10:30