Ograniczenie odwiedzin pacjentów

Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz zwiększoną zapadalność na choroby dróg oddechowych w sezonie jesienno- zimowym, z dniem 02.10.2021 r. wprowadza się ograniczenie odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ w Łukowie.

  1. Odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych możliwe są w sytuacji pogarszającego się stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenta za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub innego lekarza oddziału po uprzednim wypełnieniu ankiety epidemiologicznej przy wejściu do oddziału i pomiarowi temperatury przez personel oddziału. Negatywna ocena uniemożliwi  wejście na salę chorych.
  2. U pacjenta może przebywać wyłącznie 1 osoba odwiedzająca.
  3. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 15 minut.
  4. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta, dezynfekcji rąk (przed wejściem i po wyjściu z oddziału) oraz zachowania  bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w sali chorych (min. 1,5 m).
  5. Osoby z objawami infekcji, przeziębienia (katar, gorączka, kaszel) nie mogą odwiedzać pacjentów.
  6. W Oddziale Dziecięcym przy dziecku może przebywać jeden opiekun. Zaleca się, aby opiekunowie nie zmieniali się podczas opieki nad dzieckiem.