Teleplatforma pierwszego kontaktu (TPK)

TPKNarodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK). W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK: 800 137 200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo.

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych w naszym kraju. Połączenia z zagranicy nie są obsługiwane
Porady udzielane są w kilku językach:
– w języku polskim,
– w języku angielskim,
– w języku rosyjskim,
– w języku ukraińskim
– w języku migowym poprzez wideoczat (za pośrednictwem tłumacza Polskiego Języka Migowego).

Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian. TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że porady udzielane są przez telefon.
Podczas porady telefonicznej, w razie potrzeby, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:
– wizytę w stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ),
– kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 – 18.00, od poniedziałku do piątku),
– a w przypadku podejrzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zaleci bezpośredni kontakt z nr alarmowym 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Więcej informacji poniżej:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/tpk-twoja-pomoc-medyczna-w-godzinach-wieczornych-w-weekendy-i-swieta,7987.html
https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/




6/21 ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE LUB ODZYSK ODPADÓW MEDYCZNYCH POWSTAŁYCH Z DZIAŁALNOŚCI SPZOZ W ŁUKOWIE

Ogłoszenie

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=16396469

Składanie ofert do dnia: 11 czerwca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 11 czerwca 2021 roku o godzinie 10:30




5/21 Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=16330261

Składanie ofert do dnia: 1 lipca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 1 lipca 2021 roku o godzinie 10:30