Zasady odwiedzin pacjentów

Informujemy, iż z dniem  19 czerwca 2021 r. wznowione zostają w ograniczonym zakresie odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych SPZOZ w Łukowie.

W trakcie odwiedzin rekomenduje się poniższe zasady postępowania:

 1. Wejście na teren Szpitala tylko głównym wejściem;
 2. Każda odwiedzająca osoba powinna być zdrowa, bez oznak przeziębienia (katar, gorączka, kaszel);
 3. W trakcie pobytu na terenie Szpitala obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką;
 4. Obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z Oddziału;
 5. Godziny odwiedzin 16.00– 18.00;
 6. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 30 minut;
 7. Jednorazowo dopuszcza się w Oddziale odwiedziny 1 osoby u 1 Pacjenta;
 8. W sali chorych oprócz pacjentów mogą przebywać w tym samym czasie max. 2 osoby odwiedzające z zachowaniem dystansu od innych 1,5 m;
 9. Zaleca się, aby pacjentów nie odwiedzały dzieci do 12 roku życia;
 10. W sytuacji zaistnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta, odwiedziny mogą zostać zawieszone na czas określony przez Kierownika podmiotu leczniczego;
 11. W/w zasady odwiedzin nie dotyczą pacjentów Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem lub podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2.7/21 „Dostawę sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu unijnego pod tytułem: „Doposażenie SPZOZ w Łukowie w sprzęt medyczny”

Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie do ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=16793957

Składanie ofert do dnia: 20 lipca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 20 lipca 2021 roku o godzinie 10:30
Światowy Dzień Krwiodawcy

DZIEN KRWIODAWCYCorocznie 14 czerwca obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY ustanowiony w dniu urodzin Karla Landsteinera, austriackiego immunologa, który w 1901 odkrył grupy krwi, za co w roku 1930 otrzymał Nagrodę Nobla. Święto ustanowiono w 2004, aby symbolicznie uhonorować wszystkich ludzi którzy bezinteresownie dzielą się krwią – HONOROWYCH DAWCÓW KRWI.
Propagowanie tego dnia ma także zwiększać świadomość społeczeństwa jak bezcenne jest oddawanie krwi. Bez honorowego krwiodawstwa, bez ludzi dobrowolnie i bezpłatnie oddających krew nie można byłoby przeprowadzić zabiegów, operacji, leczyć i ratować istnień ludzkich. Hasło tegorocznego Światowego Dnia Krwiodawcy „ODDAJ KREW I SPRAW BY ŚWIAT TĘTNIŁ”  ma w swoim przesłaniu podkreślić zasadniczy wkład Honorowych Dawców Krwi w utrzymywanie tętniącego życiem świata.
Ważnym elementem wpływającym na funkcjonowanie krwiodawstwa i krwiolecznictwa jest skuteczna publiczna służba krwi, która stanowi ważne ogniwo systemu opieki zdrowotnej. W Polsce pacjentom dostęp do bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych w wystarczającej ilości oraz odpowiednio wysokiej jakości zapewniają poszczególne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Wszystkim Honorowym Krwiodawcom składamy serdeczne podziękowania jak i wyrazy uznania za godną naśladowania postawę, dzięki której można ratować życie ludzkie. Dziękujemy Państwu za ten DAR ŻYCIA–DAR KRWI !!!Podziękowania dla Pana Władysława Skrzyńskiego

1 czerwca 2021 r. w SPZOZ w Łukowie odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę lekarza Pana Władysława Skrzyńskiego. Jego specjalizacją były choroby wewnętrzne, a on sam pracował w łukowskim Szpitalu przez ponad 55 lat!!!

Pan Władysław Skrzyński, po uzyskaniu tytułu lekarza w maju 1965 roku na Akademii Medycznej w Lublinie, pracę zawodową rozpoczął 16 czerwca tego roku, na podstawie skierowania Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na dwuletni podyplomowy staż lekarski. Już w  listopadzie został dodatkowo anatomopatologiem w Szpitalu Miejskim w Łukowie. Pierwsze porozumienia zostały podpisane z ówczesnym Dyrektorem Szpitala, Doktorem Marianem Kryńskim. Po zakończeniu stażu Pan Władysław Skrzyński został zatrudniony w Przychodni Obwodowej, a następnie w Szpitalu w Łukowie. W roku 1969 rozpoczął szkolenie specjalizacyjne z zakresu chorób wewnętrznych, które ukończył w 1975 roku. Od 1970 r. zaczął pracę w Oddziale Wewnętrznym, natomiast rok później dodatkowo w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Od 1976 roku pełnił obowiązki zastępcy Ordynatora Oddziału Wewnętrznego oraz Kierownika Działu Diagnostycznego Szpitala w Łukowie. Pracował również w Komisjach Lekarskich ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia oraz Komisjach Wojskowych, a także Liceum Medycznym w Łukowie. Pan Skrzyński kształcił się ponadto w zakresie patomorfologii – w czerwcu 1978 roku uzyskał prawo do używania tytułu lekarza patomorfologa. Od grudnia 1985 roku rozpoczął pracę w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy oraz w Poradni p/Gruźliczej. Wykonywał zadania Asystenta, a następnie zastępcy Ordynatora. W kwietniu 1999 roku Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc został przekształcony na Oddział dla Przewlekle Chorych, a Panu Władysławowi Skrzyńskiemu powierzono zadanie kierowania Oddziałem. W czerwcu 2009 roku zakończono umowę na prowadzenie Oddziału dla Przewlekle Chorych i miesiąc później powstał Oddział Rehabilitacyjny. Pan Władysław Skrzyński został po raz kolejny obdarzony zaufaniem Dyrekcji, powierzono mu funkcję współzarządzania tym oddziałem na stanowisku zastępcy Ordynatora. W maju 2021 roku, po przepracowaniu ponad 55 lat, Pan Skrzyński postanowił rozwiązać umowę o pracę i przejść na zasłużony odpoczynek.
Szkoła Rodzenia

Drogie Pacjentki!!!

Od dnia 17 czerwca 2021 r. (czwartek) ruszamy z bezpłatną, stacjonarną SZKOŁĄ RODZENIA!!! Zajęcia obejmują cykl 8-10 spotkań po 21 tyg. ciąży i  odbywać się będą w każdy CZWARTEK, o godz. 15.00, w budynku Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego, przy ul. Kryńskiego 10 w Łukowie (niski parter, sala nr 12).
Zapisy i szczegółowe informacje dostępne są u położnej Pani Agnieszki Bosek, pod nr 505 277 666.

Serdecznie zapraszamy!!!