1

9/21 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstałych z działalności SPZOZ w Łukowie

ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=17007812

Składanie ofert do dnia: 30 czerwca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 30 czerwca 2021 roku o godzinie 10:30