7/21 „Dostawę sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu unijnego pod tytułem: „Doposażenie SPZOZ w Łukowie w sprzęt medyczny”

Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie do ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=16793957

Składanie ofert do dnia: 20 lipca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 20 lipca 2021 roku o godzinie 10:30