1

Wymazy w kierunku COVID-19

Informujemy, iż pobieranie wymazów w kierunku COVID-19 wykonywane jest przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w dniach:

  • poniedziałek – piątek, w godzinach 9.00-13.00
  • sobota – niedziela, w godzinach 8.00-11.00

Numer kontaktowy do Punktu Triage: 605 541 422.
Zapytanie Ofertowe – dostawa materiałów szewnych do SPZOZ w Łukowie

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MATERIAŁY SZEWNE

PROJEKT UMOWY – materiały szewne

FORMULARZ OFERTY

Odpowiedzi na pytania

1

2

3

        OGŁOSZENIE WYNIKU
Dotacja na zakup rezonansu magnetycznego

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka decyzją z dnia 30 kwietnia 2021 r. przyznał dla Powiatu Łukowskiego dotację celową w kwocie 4 mln zł, z przeznaczeniem dla SPZOZ w Łukowie na zakup rezonansu magnetycznego.