Prezentacja inwestycji w latach 2018 – 2022

Przedstawiamy opracowanie dotyczące realizacji przeprowadzonych i trwających inwestycji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w latach 2018 – 2022. Prezentacja obrazuje wykonane inwestycje i stan zaawansowania robót inwestycji w trakcie realizacji oraz poniesione koszty w poszczególnych latach. 

Link do prezentacji