Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

27 maja obchodzimy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. W tym dniu w 1961 roku Heinrich J. Matthaei i Marshall Warren Nirenberg odkryli tajemnicę kodu genetycznego. Odkrycie to dało podwaliny wszelkim późniejszym dokonaniom z dziedziny diagnostyki molekularnej. Medyczna diagnostyka laboratoryjna to jedno z najważniejszych i najbardziej obiektywnych źródeł, opisujących stan zdrowia pacjenta. To wymagająca wysokich kwalifikacji dziedzina medycyny mająca bezpośredni wpływ na proces leczenia pacjenta. Postawienie prawidłowej diagnozy oraz określenie skuteczności zastosowanej terapii przez lekarzy, często wymaga od Diagnosty Laboratoryjnego przeprowadzenia szeregu badań analitycznych, mikrobiologicznych i ich interpretacji. Nawet 70 proc. decyzji lekarskich opiera się na wynikach badań diagnostycznych.  Należy podkreślić, że uchwalenie w 2001 r. ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i wydzielenie nowego samodzielnego zawodu medycznego miało istotne znaczenie dla systemu ochrony zdrowia. Ustalono zasady dostępu do wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego, standardy pracy, a także określono obowiązki i prawa Diagnostów.

Z tej okazji wszystkim Diagnostom Laboratoryjnym składamy podziękowania za profesjonalną i niezwykle ważną pracę. Doceniając znaczenie Państwa zawodu oraz zaangażowanie, życzymy wielu sukcesów, satysfakcji zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty.
Życzenia kierujemy również do Techników Analityki Medycznej, Pomocy Laboratoryjnych i Rejestratorek, którzy wspólnie z Diagnostami tworzą zespół Zakładu Diagnostyki Medycznej łukowskiego Szpitala i z równym zaangażowaniem pracują na rzecz zdrowia naszych pacjentów.
Dziękujemy!!!

Dyrekcja SPZOZ w Łukowie