1

Dotacja na zakup rezonansu magnetycznego

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka decyzją z dnia 30 kwietnia 2021 r. przyznał dla Powiatu Łukowskiego dotację celową w kwocie 4 mln zł, z przeznaczeniem dla SPZOZ w Łukowie na zakup rezonansu magnetycznego.