Zapraszamy do współpracy magistra farmacji

Oferujemy:

  • pracę w stabilnym środowisku
  • możliwość uczestnictwa w szkoleniach oraz kontynuacji bądź rozpoczęcia specjalizacji z farmacji szpitalnej
  • zatrudnienie 5 mgr farmacji w ramach  umowy o pracę

Oferty prosimy przesyłać:

  • elektronicznie na adres: kadry@spzoz.lukow.pl
  • drogą pocztową: SPZOZ w Łukowie, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3,  21-400 Łuków- z dopiskiem: KADRY
  • dostarczyć osobiście do Działu Służb Pracowniczych w SPZOZ w Łukowie pok. nr 19

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te. 25 798 2001 wew. 283

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych