Zapraszamy przyszłe Mamy!!!

Od 1 stycznia 2017 roku SPZOZ w Łukowie realizuje w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia  program Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży (KOC) – nowatorską koncepcję kompleksowej, ciągłej opieki medycznej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowo narodzonym dzieckiem. Celem programu jest zapewnienie skoordynowanej opieki, realizowanej na II lub III poziomie opieki perinatalnej,   obejmującej  specjalistyczne  poradnictwo   ambulatoryjne,   poród i   opiekę  nad   noworodkiem, a w przypadku wskazań medycznych także hospitalizacje. Włączenie do opieki koordynowanej następuje podczas pierwszej porady w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej udzielanej kobiecie w ciąży.

W ramach KOC oferujemy:

 • kompleksowe prowadzenie ciąży przez lekarzy położników ze wszystkimi niezbędnymi badaniami
 • konsultacje innych specjalistów – realizowane w razie wskazań medycznych na zlecenie lekarza prowadzącego
 • porady doświadczonych położnych, które zapewnią edukację i pomogą w opracowaniu planu opieki przedporodowej i planu porodu oraz zrealizują wizyty patronażowe
 • badania laboratoryjne
 • edukację laktacyjną
 • edukację diabetologiczną
 • pomoc psychologiczną zgodnie z życzeniem pacjentki
 • porady we wszystkie dni tygodnia, z zachowaniem możliwości dostępu do świadczeń 24h w przypadku wskazań medycznych oraz zapewnione terminowe wykonanie procedur medycznych, zgodnie z przepisami o opiece okołoporodowej oraz ze wskazaniami klinicznymi
 • szkołę rodzenia (online) – praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa, prowadzone przez personel szpitalny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie opieki okołoporodowej
 • hospitalizacje z zakresu patologii ciąży w przypadku wystąpienia wskazań medycznych
 • świadczenia związanie z porodem, w tym możliwość wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu fizjologicznego,
 • opiekę nad noworodkiem realizowaną w Oddziale Neonatologicznym
 • zapewnienie ciągłości opieki w ośrodku III poziomu referencyjnego, w przypadku powikłań położniczych lub dotyczących noworodkaPunkt Pobrań w Poradni w Al. T.Kościuszki

Informujemy, iż od dnia 15.03.2021 r. Punkt Pobrań w Poradni w Al. T. Kościuszki, zostaje przeniesiony z gabinetu 119 do gabinetu 101 (I piętro). Punkt czynny jest w godzinach 7.00-10.00.
Pacjenci wykonujący test obciążenia glukozą powinni zgłosić się w godzinach 7.00-7.30.
Wznawiamy porody rodzinne !!!

Od dnia 11.03.2021 r. w naszym Szpitalu wznowione zostały porody rodzinne. Mając na uwadze bezpieczeństwo kobiet rodzących, najmniejszych pacjentów oraz personelu, poród rodzinny będzie mógł się odbywać po spełnieniu określonych zasad dostosowanych do bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Zasady obowiązujące w porodach rodzinnych
Rejestracja na szczepienia pacjentów onkologicznych, dializowanych, po przeszczepach i mechanicznie wentylowanych oraz osób w wieku 65-69 lat