1

Punkt Pobrań w Poradni w Al. T.Kościuszki

Informujemy, iż od dnia 15.03.2021 r. Punkt Pobrań w Poradni w Al. T. Kościuszki, zostaje przeniesiony z gabinetu 119 do gabinetu 101 (I piętro). Punkt czynny jest w godzinach 7.00-10.00.
Pacjenci wykonujący test obciążenia glukozą powinni zgłosić się w godzinach 7.00-7.30.