1

Rejestracja na szczepienia pacjentów onkologicznych, dializowanych, po przeszczepach i mechanicznie wentylowanych oraz osób w wieku 65-69 lat