1

02/21 Dostawa drobnego sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=13536162

Składanie ofert do dnia: 10 marca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 10 marca 2021 roku do godziny 10:30