1

1/21 Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii obiektów SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=12899165

Składanie ofert do dnia: 11 lutego 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 11 lutego 2021 roku do godziny 10:30