1

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH w SPZOZ w Łukowie

Rozstrzygniecie konkursu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportu drogowego taksówką
23/20 Dostawa bielizny jednorazowego użytku i środków ochrony osobistej do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

odpowiedzi na pytania 16.11.2020

zbiorcze zestawienie ofert zp 12

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania-unieważnienie
Izolatorium

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie funkcjonuje izolatorium z 10 łóżkami dla pacjentów bezobjawowych, z potwierdzonym dodatnim wynikiem w kierunku SARS-CoV-2.