15/20 USŁUGA TRANSPORTU PRÓBEK MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO ORAZ DROBNYCH OPAKOWAŃ LEKÓW PRZY POMOCY RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH POCZTY PNEUMATYCZNEJ ITMB (Instalacji Transportu Materiału Biologicznego)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i wzór umowy

Załączniki do SIWZ

3a. Projekt BW ogólnobudowlany

3b. Projekt BW konstrukcyjny

3c. Projekt BW instalacji sanitarnych

3d. Projekt BW instalacji elektrycznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Odpowiedzi na pytania 21.07.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.07.2020

Ogłoszenie o wyniku postępowania – unieważnienie