1

ŻYCZENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ WIĘCEJ!

W trudnym czasie pandemii SARS-CoV-2 doświadczyliśmy ogromnej życzliwości wyrażonej poprzez wsparcie naszego Szpitala przez różne instytucje, firmy oraz osoby prywatne.

Serdecznie dziękujemy każdemu z Państwa z osobna i Wszystkim razem za zaangażowanie, piękne gesty solidarności oraz współodpowiedzialności.

Wasze działania są dowodem na to, że 

RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ WIĘCEJ!

Jeżeli chcesz wesprzeć Nasz Szpital finansowo, otworzyliśmy specjalne subkonto o numerze:

08 1020 4476 0000 8202 0429 4344

Tytuł: Darowizna

Dziękujemy za każdą wpłatę!

Dyrektor SPZOZ w Łukowie
Mariusz Furlepa
11/20 Sukcesywną dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych

Pełna nazwa postępowania:

Sukcesywną dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Odpowiedzi na pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

ogłoszenie o wyniku
08/20 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie

Składanie ofert do dnia: 5 czerwca  2020 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 5 czerwca 2020 roku o godzinie 10:30