1

Nowy ambulans sanitarny

W dniu 27 maja 2020 roku władze samorządu powiatowego, reprezentowane przez Zarząd Powiatu Łukowskiego, przekazały na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie, w formie darowizny, ambulans sanitarny typu C – z noszami, defibrylatorem i respiratorem. Powiat Łukowski przeznaczył na ten cel kwotę 450 tys. złotych.
Dzień Diagnosty Laboratoryjnego
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Ogłoszenie
Warunki konkursu ofert
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 do Warunków konkursu ofert

Rozstrzygniecie konkursu
12/20 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY SPZOZ W ŁUKOWIE

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ i załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

ogłoszenie o wyniku