RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ WIĘCEJ!

W trudnym czasie pandemii SARS-CoV-2 doświadczyliśmy ogromnej życzliwości wyrażonej poprzez wsparcie naszego Szpitala przez różne instytucje, firmy oraz osoby prywatne.

Serdecznie dziękujemy każdemu z Państwa z osobna i Wszystkim razem za zaangażowanie, piękne gesty solidarności oraz współodpowiedzialności.

Wasze działania są dowodem na to, że 

RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ WIĘCEJ!

Jeżeli chcesz wesprzeć Nasz Szpital finansowo, otworzyliśmy specjalne subkonto o numerze:

08 1020 4476 0000 8202 0429 4344

Tytuł: Darowizna

Dziękujemy za każdą wpłatę!

Dyrektor SPZOZ w Łukowie
Mariusz Furlepa