09/20 Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala SPZOZ w Łukowie

Pełna nazwa postępowania:

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i jednosalowego bloku operacyjno – zabiegowego w SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie

Składanie ofert do dnia: 1 czerwca 2020 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 1 czerwca 2020 roku o godzinie 10:30