Zakup opon letnich do pojazdów służbowych SPZOZ w Łukowie
Informacja dla Pacjentów

"
Zapytanie ofertowe – Zakup garażu z płyty warstwowej10/20 ZAKUP SPRZĘTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA SPZOZ W ŁUKOWIE

Pełna nazwa postępowania: 

Zakup sprzętów diagnostycznych dla SPZOZ w Łukowie: 1. Zakup 64 –rzędowego tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem i montażem, 2. Zakup cyfrowego aparatu mammograficznego wraz z oprzyrządowaniem i montażem

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie

Składanie ofert do dnia: 11 maja 2020 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 11 maja 2020 roku o godzinie 10:30